Necesitamos levar a cabo transicións rápidas e de gran alcance na sociedade e nos sistemas en materia de enerxía, terra, alimentos, urbanos, consumo e industrial. Todas as persoas do mundo temos un papel que xogar e as persoas con maior capacidade e responsabilidade deben asumir o liderado e apoiar ás outras na súa viaxe. Ninguén debe quedar atrás. O cambio climático ha deixado de ser unha futura ameaza, está aquí e está a empeorar rapidamente. Limitar o quecemento a 1,5° C en lugar da 2° C supoñería unha gran diferenza tanto para a vida nos océanos como na terra. Evitaríase que centos de millóns de persoas sufran ondas de calor extremas de forma frecuente e reduciríase á metade a porcentaxe adicional de poboación que tería que enfrontarse á escaseza de auga, así mesmo serviría para lograr os obxectivos sobre desenvolvemento sustentable e sobre a erradicación da pobreza. Medio grao marca unha diferenza importante para millóns de persoas, seres vivos e ecosistemas.