A cidadanía con diversidade funcional teñan un maior protagonismo no Parlamento de Galicia. En Marea levará á Cámara unha serie de medidas resultado dunha intensa xornada de traballo na que os distintos colectivos integrados nesa plataforma espuxeron os seus puntos de vista e experiencias aos deputados da formación. Entre estas medidas destaca a creación dunha Comisión Permanente centrada nesta temática para conseguir unha representación mellor dos intereses e da representación das persoas con discapacidades.

ONCE Galicia, FADEMGA Plena Inclusión, COGAMI, FAXPG, FEAFES Galicia, Down Galicia, Autismo Galicia, FEGADACE, FAGAL e ASPACE Galicia foron os colectivos que participaron na xornada de traballo impulsada por CERMI. Entre as tarefas necesidades e reclamacións expostas destacan os incumprimentos no que se refire ás emisións acompañadas de intérprete de signos na CRTVG. E é que, tal e como destacou o presidente de CERMI, Iker Sertucha, “a pesar de que a lei obriga a que o 90% dos espazos das canles públicas dispoñan dos medios necesarios para facelos comprensibles ao conxunto do público, o ano pasado unicamente se ofertaron 284 horas de programación en lingua de signos”.

Desde os colectivos reclamase a posta en marcha dun Plan integral de atención extratéxico de saúde mental. É necesaria unha atención sociosanitaria accesible para todas as persoas con discapacidades para evitar as dificultades das persoas xordas cando teñen que ser atendidas en servizos sanitario pola falta de intérpretes e de coñecemento da lingua de signos.

A deputada por En Marea Paula Vázquez Verao sinalou que se estaban padecendo situacións “intolerables” en casos como a atención de saúde mental que “precisa máis recursos e que non se produzan casos como os rexistrados no hospital de Conxo”.

Para Vázquez Verao “é necesario un concerto social que favoreza a atención e o acceso á mesma e tamén é necesaria a eliminación do copago, que supón unha barreira económica”. Isto está encamiñado a conseguir unha accesibilidade universal en Galicia. Deste xeito, «é necesario que os servizos se presten de maneira integeral universal en todo o país, especialmente nos zonas rurais que padecen un déficit aínda maior destes servizos”, sinalou a deputada.

Nesta liña, e importante mellorar tamén a atención temperá de maneira que está se estenda a todo o país. O primeiro paso sería acabar coa falta de personal das equipas de valoración que ten provocado un retraso estrutural na avaliación que «non se vai solucionar, como pretende a Xunta, coa contratación de equipos para seis meses«, sinalan dende En Marea.

Sobre a mesa quedou tamén a necesidade de melloras no ámbito da atención sanitaria; outro dos aspectos que En Marea levará á Cámara galega por petición de CERMI. Que tamén destacou a necesidade de introducir no ensino profesionais capaces de comunicarse en linguaxe de signos. “Para que a educación sexa inclusiva é necesario que a lingua de signos estea presente nas aulas, titorías e actividades de apoio. É necesario un reforzo para que existan profesionais na aula que a empreguen, de xeito que os rapaces os perciban como referentes” e sexa posible avanzar na integración das persoas xordas e mudas e na normalización da súa realidade.

Os representantes de CERMI tamén destacaron a necesidade de acadar melloras no eido da formación e o emprego. “Hai que continuar traballando para eliminar as barreiras mentais que aínda existen por descoñecemento, reticencias, rexeitamento”. explicou o presidente do comité, que pediu a colaboración de En Marea para facilitar dende o Parlamento de Galicia o acceso e a promoción  laboral das persoas con diversidade funcional. En Marea sinala a necesidade de que se remate coa fenda salarial das persoas discapacitadas. En Galicia, unha persoa traballadora con discapacidade gana 3.500 euros anuais menos que o salario bruto anual medio no país. Paula Vázquez Verao considera que é unha situación que “non pode seguir sucedendo. Pon o énfase En Marea en que deben cumprirse os convenios laborais no sector e non se “pode permitir que se faga negocio a partir do traballo de persoas con discapacidade”.

En Marea tamén pedirá que a CRTVG cumpra dunha vez coas leis de accesibilidade e que se garanta a subtitulación e linguaxe de signos na súa programación.