A central ven de dirixirse á Consellería de Política Social e ás empresas e entidades para que doten de medios, información e protocolos ao todo o persoal que o necesite.

A CIG-Ensino esixe ás empresas que de inmediato adopten todas as medidas de prevención de riscos laborais necesarias para protexer as traballadoras e traballadores e as persoas usuarias dos centros de atención a persoas con discapacidade e dos centros de menores privados ou de xestión privada.

Logo de facer seguimento polos distintos centros deste tipo que hai a nivel galego, a central sindical constatou a ausencia de medios, informacións ou protocolos básicos para afrontar a situación e evolución do coronavirus, polo que remitiu escrito á Conselleira de Política Social e un comunicado, nos mesmos termos, ás empresas que prestan o servizo nos centros para poñer solucións urxentes.

Neste senso, dende CIG-Ensino advirten que hai centros nos que non se dispón do material básico preventivo suficiente, non hai acceso á información e formación precisas e incluso nalgúns carécese de protocolos básicos de actuación ante a pandemia do COVID-19. Isto provoca que o persoal se sinta desamparado, indefenso e nunha situación de preocupante falta de organización e de medidas de seguridade totalmente inxustificable.

Por iso, desde a CIG enténdese necesario, tanto para manter o servizo como para mellorar a prevención de saúde de todos/as e as condicións de traballo, «tomar as medidas axeitadas no eido laboral e de prevención de riscos, tanto cualitativamente como cuantitativamente, para que este tipo de asociacións poidan afrontar esta pandemia do mellor xeito posible».

A este respecto, a CIG-Ensino subliña que o “Protocolo da Consellería de Política Social para os centros de servizos sociais como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (covid-19)” resulta claramente insuficiente.

FALTA DE PROTOCOLOS, INFORMACIÓN E MEDIOS

Á Confederación Intersindical Galega preocúpalle a situación global que se está a dar nestes centros tanto no relativo á falta ou insuficiencia de protección e seguridade (medidas preventivas e materiais de protección), dos protocolos de actuación, de información e formación do persoal; como no relativo á de inestabilidade xerada pola aplicación de ERTEs, despedimentos e condicións de traballo precarizadas, entre outras.

De igual maneira, dende a central chámase a atención sobre as medidas erradas adoptadas até agora como o confinamento de menores e mozos/as en réxime de semiaberto nos centros no canto das súas casas, manter un exceso de usuarios/as en espazos reducidos ou dispor plans xerais de actuación no canto de específicos. «Un conxunto de decisións que se están dando no sector e que se poden incrementar nun futuro, traducíndose en traxedias sociais, que ningunha das partes queremos e que por responsabilidade debemos atallar», afirman.

ACTUACIÓNS URXENTES

CIG-Ensino aposta por facer inspeccións urxentes e vixilancias periódicas de todos e cada un dos centros referidos, coa aplicación de protocolos específicos de protección e prevención, e coa correspondente información e formación de todo o persoal, así como a dotación «suficiente e precisa» de equipos de protección persoal e un plan de acción para o persoal dos centros na prevención de riscos laborais e sociais.

Necesitamos tu ayuda para seguir ofreciendo Contrainformación. No queremos depender de bancos, publicidad o grandes empresas. Si te gusta lo que hacemos, invítanos a desayunar una vez al mes para que podemos seguir ofreciéndote nuestro trabajo
¿Prefieres hacer un ingreso directo? Aquí puedes hacerlo: Triodos Bank: IBAN - ES0714910001283000114479    

DEJA UNA RESPUESTA