En Narón é moi difícil atopar unha vivenda en aluguer por menos de 300 euros, case imposible, pero ademais unha vivenda con ascensor en boas condicións vai máis alo de 400 e pode chegar a 500 euros mensuais.
As persoas con fillos menores ou aquelas con algún tipo de discapacidade teñen moitas veces que deixar a metade dun salario nun aluguer se queren vivir nunha vivenda que se adapte as súas necesidades.
Despois sumalle auga, enerxía, e que temos que comer todos os días. Con salarios de mil eurista ou menos, mais que vivir imos sobrevivindo. Iso é algo que entendo ben porque sendo caixeiro de supermercado, pai e alugado o vivo nas miñas propias carnes, desgraciadamente como a maioría das traballadoras e traballadores.
Por ese motivo Abeledo solicita o estudo de medidas en materia de vivenda e aluguer para Narón xa fai bastante tempo en Narón.
André Abeledo rexistrou unha Moción para o Pleno deste Xoves día 31 de Xaneiro do 2019 onde solicita as seguintes medidas sobre vivenda:
1.- Elaborar un censo de vivendas desocupadas de acordo aos criterios establecidos no Real Decreto e instar a Xunta de Galicia a desenrolar o concepto de vivenda valeira.
2.- Estudar a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal para establecer un recargo do 50% no IBI daquelas vivendas que se atopen desocupadas, sobre todo terceiras vivendas, vivendas propiedade de entidades bancarias, ou en mans do SAREB.
3.- Estudar a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal para establecer un 95% de bonificación daquelas vivendas destinadas ao aluguer con renda limitada.
Abeledo explica que é  unha Moción necesaria logo da aprobación do Real Decreto-lei 21/2018, de 14 de decembro.
André Abeledo indica que no Estado español hai 3,5 millóns de vivendas valeiras, segundo o último censo de poboacións e vivendas dispoñible, realizado en 2011.
En EU Narón temos claro que hai que garantir a función social da vivenda. No seu momento propuxemos o recargo do IBI, as vivendas desocupadas en Narón, pero atopámonos con problemas legais pola ausencia dunha definición clara sobre o que é unha vivenda desocupada.
Pero agora despois da publicación no BOE do Real Decreto-lei 21/2018, de 14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer, que entre outras cousas fai unha reforma da Lei de Facendas Locais regulando o recargo previsto para os inmobles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión a correspondente normativa sectorial da vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da correspondente ordenanza fiscal.
Sabemos e recoñecemos que este Decreto chega tarde, cando a maioría dos municipios xa temos aprobado as nosas Ordenanzas Fiscais. Aínda así abre un campo de posibilidades para traballar dende o ámbito municipal para que no haxa casas sen xente, ni xente sen casas.
Entendemos que xa non hai escusas, os Concellos poden a partir de agora adoptar unha serie de importantes medidas.