Encontro

O grupo parlamentario de En Marea rexistrou unha interpelación no Parlamento de Galicia para que o Goberno galego informe sobre a información da que dispoñe en relación á situación de Abanca, se foi informada con antelación dos movementos da dirección, como pode afectar aos depósitos galegos e a súa seguridade, e que vai facer para defender o que queda do sector financeiro galego.

Os últimos acontecementos veñen a demostrar para o grupo de En Marea que a decisión de poñer en mans de capital estranxeiro a principal entidade financeira galega foi unha enorme irresponsabilidade. “Hoxe por decisión adoptadas lonxe do interese común dos galegos e galegas, o 40 por cento do aforro do país esta sometido a un enorme risco e incerteza, tamén a financiación de milleiros de empresas e centos de miles de consumidores” salientou o deputado Manuel Lago.

O negocio bancario en xeral e en particular Abanca son entidades con direccións personalistas e polo tanto sofren con moita intensidade calquera cambio ou incerteza sobre a súa dirección, así parece evidente que a entidade vaise resentir da repentina desaparición do seu propietario e máximo directivo e polo tanto afectará de forma intensa a economía xa que a entidade ten un papel central na economía Galega.

Estes movementos, incluída a liquidación definitiva da marca Banco Pastor, advertiu que poden anteceder a venda de Abanca a un dos grades Bancos reforzan o proceso de oligopolio e exclusión financeira que vive Galicia.

La entrada En Marea pregunta á Xunta de Galicia que información ten sobre a situación de Abanca e como pode afectar aos depósitos galegos aparece primero en Encontro.


Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.

Ayúdanos a seguir ofreciendo Contrainformación.

Deja un comentario