Encontro

 

O grupo de En Marea denuncia unha vez máis os pésimos resultados e elevados custos para o conxunto da sociedade que teñen as fórmulas de colaboración público-privadas na posta en marcha dos centros hospitalarios. Pese a isto, o Goberno Feijóo optou por este tipo de xestión para o novo hospital de Vigo, un modelo que se traduce nunha ineficiente xestión privada do mantemento, provisión enerxética e servizos do centro, con consecuencias negativas para os servizos privatizados como o da cociña, lavandaría, mantemento entre outros.

Esta semana, coñecíanse as denuncias que están a facer dende o Hospital en relación á situación coas bolsas da roupa sucia, circunstancia da que xa se teñen queixado noutras ocasións e que está a ocasionar conflitos laborais.

En primeiro lugar encomendouse ao persoal de limpeza, que denunciaron que dita labor non viña recollida no prego de condicións e que ademais restáballes tempo para o aseo doutras zonas, tendo en conta a mínima equipa de traballadoras e traballadores. Despois disto a labor pasou a ser encomendada a auxiliares de enfermería por orde da Dirección do complexo hospitalario, pero a Comisión de Centro de Atención Especializada lembrou que estas función non son propias da súa categoría e non se atopan incluídas no Estatuto, concorrendo unha situación parecida á do persoal de limpeza en tanto que teñen que deixar outras tarefas como a propia atención a pacientes e tendo en conta que se trata dun colectivo que xa de por si sofre unha excesiva carga de traballo por mor dos recortes.

A vicepresidenta do Parlamento e deputada de En Marea, Eva Solla, destaca que os PCAP do contrato do Novo Hospital de Vigo contempla varias figuras que permiten á Xunta de Galicia velar polo correcto cumprimento dos servizos dos que se ten que facer cargo o concesionario así como da correcta execución dos mesmos.

Por todo isto, o grupo de En Marea interpelará ao Goberno para que dean conta de cales son os informes da Comisión Mixta de Seguimento en relación á execución ordinaria da prestación de servizos por parte do concesionario, que papel está a xogar a persoa que representa a Administración no Consello de Administración en canto a trasladar as situación precarias nas que se atopan os servizos privatizados, e que pensa facer o Goberno ante o conflito coa roupa sucia.

La entrada En Marea pregunta á Xunta que pensa facer para poñer fin ao conflito da roupa sucia do novo hospital de Vigo aparece primero en Encontro.

Deja un comentario