A deputada de En Marea, Eva Solla, pregunta á Xunta de Galicia sobre «que medidas levará a cabo respecto ao incumprimento das Leis en Materia de Incompatibilidades no SERGAS e os conflitos de intereses que conlevan, que van contra a sanidade pública«.

«A Sanidade Pública esixe un compromiso serio e non pode ser nicho de negocios da privada. Temos que coidar ao persoal público, devolver a carreira profesional, mellorar a formación e favorecer a promoción profesional e a investigación«, sinalou a deputada.

Ao noso entender, -indicou Solla- estase a dar un proceso peligroso, xa que moitos colectivos queren percibir un complemento económico e, para iso, están a incumplir a lei de Saúde de Galicia, entre outras”.

Eva Solla fai fincapé na necesidade “dun compromiso serio coa sanidade, que non pode ser un nicho de negocio da privada, do que temos exemplos sangrantes”.

«Esto é unha desvergoña e a Xunta de Galicia debería pronunciarse«, sentenciou a deputada.