El Sindicato de Inquilinas – Maizterrak Bilbo convoca a una asamblea abierta el martes 6 de julio a las 19:30 en la Basílica de Begoña, con el objetivo de dar a conocer el caso a las vecinas del barrio y diseñar una estrategia sindical para paralizar el desahucio.

Carlos Aguiriano González, pensionista de 61 años y miembro del Sindicato de Inquilinas de Bilbao, está a punto de ser desahuciado de la casa, propiedad del Obispado de Bilbao, donde ha vivido toda su vida. El 15 de julio será la vista judicial de la demanda de desahucio que ha interpuesto la institución eclesiástica. Y a día de hoy, tras haber fracasado todo intento de negociación con el Obispado está al borde de ser expulsado de su vivienda.

Incumplimiento del convenio del 2019 entre la Iglesia y el Gobierno vasco:

En este convenio realizado ad hoc, se recoge que, en caso de tener viviendas deshabitadas, el Obispado de Bilbao colaborará estrechamente con el Gobierno Vasco para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de arrendamiento protegido a aquellas personas y unidades convivenciales que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Tras la firma del acuerdo, las 14 viviendas del Obispado, que ya llevaban vacías más de una década, lo siguieron estando, incumpliendo la función social de la vivienda. Con ello, se esperaba que la administración diera un paso adelante para la compra de las viviendas con dinero público.

Los intereses especulativos del Obispado y el papel del Gobierno Vasco

Hace 6 meses, el Gobierno Vasco decide adquirir 14 viviendas del Obispado de Bilbao, “un gran tenedor”, con el consiguiente trasvase de fondos públicos a manos privadas.

Según la ley de la vivienda aprobada en el 2015, se considera vivienda vacía aquella que lleve más de dos años sin uso, y es obligación de las instituciones detectar esta situación a través de los medios que tienen a su alcance.

A partir de estos dos años, el Ayuntamiento de Bilbao, o el Gobierno Vasco de manera subsidiaria, deberían de haber procedido a sancionar al Obispado a través de las medidas recogidas en la ley de vivienda del 2015, tales como imponer un canon por metro cuadrado, obligar a realizar un alquiler forzoso o expropiar el uso de estas viviendas para incorporarlas al paupérrimo parque público de vivienda.

En vez de ello, el Gobierno Vasco y el Obispado, sabedores de que se aprobaría un nuevo decreto en torno a las viviendas deshabitadas, decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, dejando fuera de esa operación la única vivienda que estaba habitada: la de Carlos.

Este nuevo trasvase de dinero público a una entidad privada como la iglesia demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de las instituciones; seguir enriqueciendo al especulador en detrimento del pobre.

No es el primer pelotazo urbanístico que se realiza entre las instituciones y el Obispado de Bilbao. Sin ir muy lejos en el tiempo, la operación realizada entre el Obispado-Mutualia y la constructora Murias en Abando, gracias a la recalificación de terreno concedida por el Ayuntamiento de Bilbao, deja patente la ofensiva política contra los intereses vecinales y populares de miles de bilbaínas.

Alternativa inaceptable del Obispado hacia Carlos:

La alternativa que propone el Obispado consiste en que Carlos comience a ser “usuario” de la Fundación Eguzkilore.

La oferta parte de una amenaza velada hacia Carlos: si no la acepta, el Obispado continuará con la demanda de desahucio. Un año de alquiler, en “condiciones económicas asumibles” inasumibles para Carlos e imposición de un estilo de vida concreto obligándolo a estar bajo tutela de la Fundación Eguzkilore, propuestas que son un insulto al sentido común.

El Patronato de la Fundación lo conforman, entre otros, el Director de Cáritas Carlos Bargos y el Director General de Acción Social en la Diputación Foral de Bizkaia, Oscar Seco. Una muestra más de como los intereses de unos pocos priman por encima del derecho a la vivienda.

Estudiada la situación y la postura tomada tanto por el Obispado como del Gobierno Vasco, desde el Sindicato de Inquilinas de Bilbao hemos decidido convocar una asamblea abierta el martes 6 de julio a las 19:30 en la Basílica de Begoña, con el objetivo de dar a conocer el caso a las vecinas del barrio y diseñar una estrategia sindical para parar los intereses económicos del Obispado, con el último objetivo de paralizar el desahucio y conseguir un acuerdo digno para nuestro compañero Carlos.

Carlos Aguiriano Gonzalez 61 urteko pentsioduna eta Bilboko maizterren sindikatuko kidea etxetik kaleratzeko zorian dago, Bilboko Gotzaindegiaren jabetza den etxe baten bizi izan baita bizitza osoan.

Uztailaren 15ean, Gotzaindegiak jarri duen etxegabetze-demandaren ikustaldi judiziala izango da. Eta gaur egun, gotzaindegiarekin negoziatzeko ahalegin guztiak porrot egin ondoren, etxegabetzeko zorian dago.

Elizaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 2019ko hitzarmena ez da bete:

Ad hoc egindako hitzarmen horretan jasotzen denez, Bilboko Gotzaindegiko jenderik gabeko etxebizitzak jabe pribatuekin eta beren etxebizitzak Bizigune programan sartzen dituzten veste erakunde batzuekin adostutako berberak dira. Hau da, Bilboko Gotzaindegiak lankidetza estua izatea adostu zuen Eusko Jaurlaritzarekin, gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek eta bizikidetza-unitateek alokairu babestuko baldintzetan etxebizitza bat eskura dezaten errazteko.

Akordioa lortu aurretik eta ondoren, hamar rtetik gora hutsik zeramaten gotzaindegiko 14 etxebizitzek hutsik jarraitzen zuten hitzarmenaren ondoren, etxebizitzaren funtzio soziala alde batera utziz eta erakundeek etxebizitzak diru publikoarekin erosteko aurrerapauso bat eman arte itxaronez.

Gotzaindegiaren interes espekulatiboak eta Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna:

Duela 6 hilabete, Eusko Jaurlaritzak Carlos bizi den eraikineko eta Bilboko gotzaindegiarenak diren 14 etxebizitza erostea erabaki zuen, erakunde pribatu bati diru publikoa oparituz.

2015ean onartutako Etxebizitzaren Legearen arabera, etxebizitza hutsa da bi urte baino gehiago erabilerarik gabe daramana, eta erakundeen betebeharra da egoera hori atzematea eskura dituzten bitartekoak erabiliz.

Bi urte horietatik aurrera, Bilboko Udalak edo Eusko Jaurlaritzak, modu subsidiarioan, 2015eko etxebizitza-legean jasotako neurrien bidez zigortu beharko zuten gotzaindegia. Hau da, metro koadroko kanon batekin zigortuz, nahitaezko alokairu bat egitera behartuz edo etxebizitza horien erabilera desjabetzea, etxebizitza publikoen merkatu publikoan sartzeko.

Horren ordez, Eusko Jaurlaritzak eta Obispatuak, etxebizitza hutsak erregulatuko zuen dekretu berri bat esku artean zeukatela jakinda, gotzaindegiari Carlos bizi den blokean 14 etxebizitza horiek hutsik izatea saria ederki ordaindu dio Eusko Juarlaritzak 1.700.000 euro oparituz. Eta noski, Eusko jaurlaritzak, erosketaren operaziotik kanpo utzi zuen erabiltzen ari zen etxebizitza bakarra, bueltan kritika politikoak jasango zituelakoan.

Diru publikoa eliza bezalako erakunde pribatu batera esku aldatzeak erakusten du, zeintzuk diren erakundeen benetako asmoak; espekulatzailea aberasten jarraitzea pobrearen kaltetan, eta jabe handien mesedera egokitutako nekropolitikak sustatzea. Pobreen aurkako gudatzat hartzen duguna.

Ez da erakundeen eta Bilboko gotzaindegiaren artean egiten den lehen operazio urbanistikoa, denboran oso urrun joan gabe, 2020an, Bilboko Udalak oparitutako lur birkalifikazioari esker MUTUALIA-obispatua eta Murias eraikuntza enpresak Abandon egindako operazioa politiko ekonomikoak, argi eta garbi uzten du auzo eta herritarren interesen aurkako ofentsiba politikoa argia dutela instituzioek.

Apezpikutzaren alternatiba onartezina Carlosekiko:

Gotzaindegiak proposatzen duen alternatiba Carlos Eguzkilore Fundazioaren “erabiltzaile” izaten hastea da.

Fundazioaren Patronatua Caritaseko zuzendari Carlos Bargosek eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako zuzendari nagusi Oscar Secok osatzen dute, besteak beste. Argiago esanda: PNV-ko kargu publikoek sorturiko fundazioen zerbitzura dago etxebizitzaren eskubidearen afera, gutxi batzuen mozkin ekonomikoak gure bizitzeko eskubidearen gainetik kokatuz.

Obispatuak Carlosi egindako eskaintza mehatxu argi batetik abiatzen da plazaratutako akordioa onartu ezean, gotzaindegiak etxegabetze-eskariarekin jarraituko duela argi adierazi baitu.

Urtebeteko alokairua, Carlosek onartu ezin dituen baldintza ekonomikoak, zein Carlos Eguzkilore fundazioagatik monotorizatua izatea da eskaintzen dioten irtenbidea. Neurri hauek Carlosen bizitza hipotekatzeaz gain, legediaren kontrako jokaldia da, jabe handiek derrigorturik daudelako legez 7 urteko alokairuak eskaintzera.

Gotzaindegiak eta Eusko Jaurlaritzak hartutako jarrera aztertuta, Bilboko Maizterren Sindikatuak datorren Uztailaren 6rako, 19:30etan Begoñako Baselizan auzokide eta egoera salatu nahi duen ororentzat bilera irekia deitu dugu. Bertan, Carlosen egoeraren berri emateaz gain, Obispatuak dituen interes ekonomiko zikinei aurre egingo dien estrategia sindikala diseinatuko dugu, azkeneko helburua, etxegabetze agindua geratu eta Bilboko Maizterren Sindikatuko kidea den Carlosen egoerari irtenbide sozio-politiko duin bat emateko.

Ecuadoretxea

DEJA UNA RESPUESTA