Por Victoria Portas
Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE)

Cando repartía polas rúas de Cangas, unha muller en silla de rodas paroume, e entre indignada e desesperada pedíame axuda, ou polo menos que conseguira que a nota que tiña na man chegase os medios de comunicación, nela decía:

<<Estimados políticos.

Deseo esponerle que pasa con los que andamos en silla de ruedas, ¿cuándo podremos ser libres? En Cangas y en toda Galicia se nos aisla, ni transporte público ni barco con enlaces para poder ir al médico, ir a Vigo, Marín o Pontevedra, un taxi al centro de salud a Vigo, ida y vuelta son unos 35€, ¿creen que se puede pagar con nuestras pensiones míseras?

Tras la denuncia al Defensor del Pueblo, su respuesta ha sido que en el año 2019 todo el transporte público debe estar adaptado para personas con minusvalía, y nos lo creímos. Los autobuses de las compañías Monbus y Cerqueiro, que son los que están en Cangas pasan por nuestro lado con la pegatina de transporte adaptado pero no es cierto, nos obligan a llamar primero con varios días de antelación y luego un día antes o incluso el propio día nos devuelven la llamada diciendo que no van a poder hacer el servicio, otras veces que si las paradas o marquesinas no están adaptadas y así es la historia que nunca acaba.

Los discapacitados del Morrazo estamos dejados de la mano de dios, o de los políticos, le pedimos por favor le suplicamos que supervisen a las empresas del transporte y que cumplan la ley,  nosotros también pagamos los impuestos como cualquier ciudadano y nos quitan nuestros derechos, solo pedimos que nos tengan en cuenta que somos ciudadanos como los demás con la desgracia de estar enfermos, queremos desplazarnos en transporte adaptado, es nuestro derecho.

Señor Feijoo les suplicamos que atiendan nuestra petición. Les mando un cordial saludo. De parte de la discapacitados del Morrazo.>>

Tras leer as súas letras, doume conta que é o sentir de moitísima xente, non só é de persoas con incapacidades, senón tamén de persoas maiores con pouca movilidade, que dado a pouca responsabilidade das institucións e a cara de certas empresas, atópanse aisladas no seu fogar pola imposibilidade de poder desplazarse.

O problema novamente as competencias, os Concellos que non alcanzan unha poboación superior a 50.000 persoas (Cangas do Morrazo 26.490) non ten como competencia o transporte público e soamente podería atribuila por delegación sempre que non poña en risco a sostenibilidade financiera de acordo a lexislación da estabilidade orzamentaria, e así continuamente a pescada que se come a cola.

Pero como sociedade é dende as institucións locais dende donde debemos demandar, axudar e capitalizar unha loita pola integración e igualdade da nosa veciñanza, obriguemos a Xunta de Galicia a que cumpra coa lei e que realice o control sobre as empresas concesionarias do servizo para que ningúnha persoa se sinta discriminada pola súa situación.

Eu implicareime, pero preciso da vosa axuda para que isto poida seguir mellorando.

Por María, por todas.