1. María Pilar Prieto Pita

S-1: Xosé Manuel Peña Abeijón

S-2: Mónica Roca Ares

2. Cosme Eladio Pombo Rodríguez

S-1: María Susana Ribeira Fernández

S-2: Iago Suárez Fernández

3. Cecilia Diéguez Fociños

S-1: Xabier Vázquez García

S-2: Adrián Piñón Domínguez